Návrat na hlavní stranu

Půdy Bílých Karpat [ Pedologie ]

Půdy Bílých Karpat

Velkou část území jihozápadní části Bílých Karpat pokrývají oglejené černicové černozemě a pelické černice. Jsou to těžké a vysýchavé půdy, v nichž často v obdobích sucha vznikají hluboké a široké trhliny. V plochých sníženinách jsou vyvinuty silně karbonátové typické černice, v nivách potoků uvnitř pohoří převládají glejové černice. Černozemě se vytvořily hlavně na spraši v západní části území, místy přecházejí v hnědozemní černozemě. Těžké, často glejové nebo pelické kambisoly, obvykle nasycené bázemi, se vyskytují ve větších nadmořských výškách; nenasycené kambisoly jsou vzácnější. Na výchozech vrstev vápnitého flyše se pomístně vytvořily kambizemní pararendziny.


Prameny: KUČA et al. 1992

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Pedologie
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.10.2004 v 10:18 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm